Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Wijzigingen in sociale wijkteams per 1 januari 2018

De gemeenten Littenseradeel en Leeuwarderadeel worden per 1 januari aan Leeuwarden toegevoegd. Dit betekent dat de dorpen uit de gemeente Littenseradeel bij ons Dorpenteam in Grou komen. Tel.  0566-625151.

In Stiens gaat per die datum een nieuw Dorpenteam Noord van start. Ons team zit op dezelfde locatie als het voormalige gebiedsteam van Littenseradeel, namelijk: Pyter Jurjensstrjitte 17.
Tel. 058-585 3790.

Wijzigingen in sociale wijkteams per 1 januari 2018