Wijkteams

Aanpak en werkwijze

De sociale wijkteams werken volgens het principe: ‘een gezin, een plan, een sociaal werker’. De sociale wijkteams bieden laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terechtkomen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. De sociaal werker stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Blijkt dat de sociaal werker niet alleen de ondersteuning kan leveren die voor de cliënt nodig is dan wordt in overleg met de cliënt extra specialistische (tweedelijns)ondersteuning ingezet.

 

 

In de wijk

Naast het bieden van ondersteuning werkt het sociaal wijkteam nauw samen met wijkverenigingen, wijkpanels, dorpsbelangen, huisartsen, scholen maar ook buurtbewoners. Doel hiervan is het versterken van de sociale infrastructuur en de sociale cohesie in de wijk. Het vroegtijdig signaleren van problematiek en inzetten op preventie door ‘er op af’ te gaan is nodig om zaken niet te laten escaleren. Door er op tijd bij te zijn kan dure zorg en ondersteuning voorkomen worden.

Afbeelding bij tekst

Wijkindeling

De sociale wijkteams zijn niet alleen actief in de buurt, ze zitten ook in de buurt. Zo is de hulp en ondersteuning altijd dichtbij. Op basis van de samenstelling en behoeften in de verschillende wijken in de stad en op basis van de behoeften in de omliggende dorpen is het werkgebied ingedeeld en het team samengesteld. Op dit moment faciliteert  Amaryllis 8 sociale wijkteams waaronder twee Dorpenteams.

Dorpenteam Zuid

Dorpenteam Zuid

Oedsmawei 18A
9001ZJ Grou

0566 625 151
info@dorpenteam.nl
Dorpenteam Noord

Dorpenteam Noord

Pyter Jurjensstrjitte 17
9051BR Stiens

058 585 3790
info@dorpenteamnoord.nl
Sociaal wijkteam Centrum Oost

Sociaal wijkteam Centrum Oost

Zuidergrachtswal 20
8933AE Leeuwarden

058 303 0401
info@wijkteamcentrumoost.nl
Sociaal Wijkteam Noord

Sociaal Wijkteam Noord

Keidam 2
8918BW Leeuwarden

058 303 0404
info@wijkteamnoord.nl
Inloopspreekuur locatie Vrijheidswijk Droppingsstraat 14, 8923 BW Leeuwarden Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur Donderdag 10-00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Bekijk openingstijden
Sociaal Wijkteam Noordoost

Sociaal Wijkteam Noordoost

Egelantierstraat 3
8924EJ Leeuwarden

058 303 0402
info@wijkteamnoordoost.nl
Sociaal Wijkteam Oud Oost

Sociaal Wijkteam Oud Oost

Zuidvliet 620
8921EZ Leeuwarden

058 303 0403
info@wijkteamoudoost.nl
Sociaal Wijkteam West

Sociaal Wijkteam West

Leeuwerikstraat 108
8916CH Leeuwarden

058 303 0405
info@wijkteamwest.nl
Sociaal Wijkteam Zuid

Sociaal Wijkteam Zuid

Willem Alexanderplein 22
8931DX Leeuwarden

058 303 0407
info@wijkteam-zuid.nl