Vacature

terug naar vacatures

Stagiaires in 2020

Heb je interesse in een stage bij Amaryllis? Wij verwelkomen graag studenten in onze leerbedrijven. Dat kan voor een werkervaringsplek voor het eerste of tweede studiejaar. Of voor een onderzoeksvraag of een minor voor derde en vierdejaars studenten.
Heb je interesse in een van de onderstaande vacatures, reageer dan naar de in de vacature genoemde contactpersoon.

Binnen Amaryllis zijn er meerdere leerbedrijven, waarbij je kunt kennismaken met verschillende werkonderdelen en teams. Je loopt stage binnen één leerbedrijf, maar als je dat leuk lijkt kun je ook een gecombineerde stage lopen.

Jongerenwerk
Het Leerbedrijf Jongerenwerk (LeJo) is altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires.
Ben je geïnteresseerd in de doelgroep jongeren? Wil jij in contact komen met de doelgroep? Wil jij een breed scala aan netwerkpartners leren kennen? En wil jij stagelopen in misschien wel het leukste leerbedrijf van de gemeente Leeuwarden? Bekijk dan de vacature.

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders
Het OJO is een leerbedrijf voor Hbo en Mbo studenten waarin peer to peer centraal staat. Het OJO is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) jonge ouders, die voor hun 24e levensjaar een kind hebben gekregen of nog krijgen. Het is een inloopplaats waar de (aanstaande) jonge  ouders terecht kunnen voor informatie en advies en voor antwoorden op hun vragen. Klik hier voor de vacature.

Jimmy’s
Jimmy’s is in Leeuwarden de online en fysieke plek waar alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar terecht kunnen met hun vraag of idee. Als stagiaire faciliteer je Jimmy’s. Dat houdt in dat je samen met jongeren en andere stagiaires verantwoordelijk bent voor de inlopen. Je bent aanspreekpunt voor jongeren en helpt hun verder met hun vraag of idee. Klik hier voor de vacature.

Vrijwilligerswerk
Leerbedrijf Vrijwilligerswerk is een samenwerking van studenten uit de teams participatie, taal- en cultuurondersteuning, vrijwilligerswerk en Leeuwarder Uitdaging, mantelzorgondersteuning en buurtbemiddeling. De beschikbare vacatures vind je hieronder.

  • Taal- en cultuurondersteuning
    Elke ochtend op doordeweekse dagen is er in de Leeuwarder bieb een ontmoeting voor taalondersteuning. Deze taalondersteuning wordt verzorgd door studenten en vrijwilligers en is voor statushouders en anderen die het Nederlands als hun tweede taal willen leren. Klik hier voor de vacature.
  • Vrijwilligerswerk
    Vrijwilligerswerk Amaryllis is een innovatief team gericht op het leveren van kwaliteit op het gebied van vrijwilligerswerk met een krachtig netwerk en met plezier in wat we doen. Studenten zijn zeer welkom om te ontdekken, waar zij hun kwaliteiten en leerdoelen kunnen inzetten. Klik hier voor de vacature.
  • Mantelzorgondersteuning
    Mantelzorg Amaryllis geeft steun aan mantelzorgers op allerlei manieren en in vele vormen. Onze studenten werken daarin mee waar ze maar kunnen. Wij organiseren: mantelzorgcafés, waarin lotgenoten bijeen komen; respijtzorg, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen en onze Mantelzorgmakelaar adviseert en ondersteunt mantelzorgers met juridische en praktische vragen. Klik hier voor de vacature.

Sociale wijkteams
Het sociaal wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op één of meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben. In de gemeente Leeuwarden wordt in negen Amaryllis-teams gewerkt aan het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) bewoners, het versterken van collectieve voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Als sociaal werker i.o. bij Amaryllis werk je in één van de wijkteams en zal je begeleid worden door een sociaal werker. Klik hier voor de vacature.