Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Persbericht: Coöperatie Amaryllis toetst kwaliteit en werkwijze sociale wijkteams

Leeuwarden, 4 september 2015

De Coöperatie Amaryllis, werkgever van de sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden, start deze maand met een cliëntervaringsonderzoek onder bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams. Het onderzoek wordt in samenwerking met Zorgbelang Fryslân en onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ uitgevoerd.

Doel is om inzicht te krijgen in hoe bewoners die kort of langdurig in contact staan met de sociale wijkteams de werkwijze en dienstverlening ervaren. De Coöperatie Amaryllis onderzoekt of dit voldoende aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners die op enig moment in hun leven hulp en ondersteuning nodig hebben. De uitkomsten van het onderzoek maken onderdeel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma.

‘Doen wat nodig is’, dat is het leidend principe van Amaryllis. Dit kunnen we alleen waarmaken als we weten wat bewoners echt nodig hebben wat hun behoefte is. Daarom willen we weten hoe bewoners onze dienstverlening ervaren. Die informatie helpt ons om te bepalen wat we anders zouden moeten doen, waar we beter mee zouden kunnen stoppen en waar we vooral mee door moeten gaan’’. Aldus Henry de Boer, directeur-bestuurder Coöperatie Amaryllis.

Cliënten worden door hun sociaal werker benaderd of via ZorgFocuZ. Daarnaast liggen er vragenlijsten bij de balies van de verschillende wijkteams klaar, voor bewoners die eenmalig of af en toe contact hebben met het wijkteam. Gegevens uit het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt en zijn nooit herleidbaar naar cliënten of bewoners.

Daarnaast kunnen deelnemers aan het onderzoek van de Coöperatie Amaryllis zich vrijblijvend aanmelden voor het Fries Zorgpanel. Dit e-panel bestaat uit zorggebruikers uit de provincie Friesland en biedt mogelijkheden zoals tussentijdse metingen en betere communicatiemogelijkheden met zorggebruikers. Directeur Guus Schrijvers van Zorgbelang Fryslân: “Het biedt Friese gemeenten de mogelijkheid te vragen naar de ervaringen van burgers met een zorgvraag. Ik hoop dat ze daar gebruik van gaan maken”.

Meer informatie over de sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden vindt u op

localhost:8888/amarylliswebsite/~amaryllis/algemenebrochure

Informatie over het Fries Zorgpanel is te vinden op www.zorgbelang-fryslan.nl/zorgpanel

Persbericht: Coöperatie Amaryllis toetst kwaliteit en werkwijze sociale wijkteams