Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek vormgeving sociale wijkteams

De drie decentralisaties komen er in rap tempo aan.  De Coöperatie Amaryllis is samen met de Gemeente Leeuwarden druk bezig om de drie decentralisaties zo goed mogelijk in te voeren. De sociale wijkteams worden zo goed mogelijk voorbereid op de taken die er op 1 januari a.s. bij komen.

Omrop Fryslân sprak met Mirjam Oude Vrielink van de Universiteit van Twente en met Wethouder Andries Ekhart over de invoering van de drie D’s in Leeuwarden en andere gemeenten. Aanleiding van het interview is het pas verschenen onderzoek van Platform31, BMC Advies en Universiteit Twente.  Download het onderzoek.


Tekst Omrop Fryslân

Sociale Wijkteams worden niet goed voorbereid op de nieuwe situatie die per 1 januari ontstaat. Ze worden in het diepe gegooid door de gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Twente en Buro BMC. Leeuwarden is de grote uitzondering. Reden daarvoor is dat de gemeente al een paar jaar bezig is met de teams die op sommige plekken al werkzaam zijn. De opzet in Leeuwarden is voorbeeld voor veel Nederlandse gemeenten die veel later zijn begonnen met het opzetten van de teams.

De oorzaak ligt in Den Haag. De regering heeft besloten de uitvoering van de sociale wetten neer te leggen bij de gemeenten. Het probleem dat bij de meeste gemeenten ontstaat is dat de organisatie van de teams niet goed op papier staat, er geen goede afspraken gemaakt zijn of teamleden niet weten hoe om te gaan met de nieuwe situatie en werkwijze.

(interviews in NL)

http://www.omropfryslan.nl/nijs/ljouwert-foarop-mei-wykteams#.VDrKPh_Cw2U.facebook

Onderzoek vormgeving sociale wijkteams