Nieuws

03 okt

Amaryllis en Wellzo bundelen krachten

De nieuwe combinatie in het sociaal domein van Leeuwarden is per  1 januari 2019 operationeel en staat onder leiding van directeur-bestuurder Sjoerd Tolsma. Stichting Amaryllis is onderverdeeld in 8 wijk- en dorpenteams (toegang, indicering en eenvoudige hulpverlening), een team Jongerenwerk en een team Vrijwilligerswerk/mantelzorg.  In totaal geven ongeveer 200 professionals samen met 150 vrijwilligers ondersteuning  […]

08 jun

Wijkteams helpen Leeuwarden vooruit maar verwacht geen paradijs op aarde (Artikel in Trouw)

Een mooi artikel van Maaike Bezemer.

20 apr

Jaarverslag 2017

Medewerkers van Amaryllis hebben in 2017 maar liefst 9.600 huishoudens in de gemeente Leeuwarden geholpen om een stap vooruit te zetten, of om te voorkomen dat situaties uit de hand liepen. Wij hadden hierbij rechtstreeks of via via contact met 16.000 bewoners. In ons publieksvriendelijk jaarverslag vindt u meer details.

13 mrt

Bezuinigingen bij Amaryllis

Begin januari kreeg Amaryllis het bericht dat het nieuwe college van B en W in 2020 50% minder subsidie gaat verstrekken aan Amaryllis. Het spreekt voor zich dat dit grote gevolgen heeft voor de organisatie. Onderstaand een aantal artikelen hierover in de pers Buurtwijs Liwwadders Kees van Anken Zorg en Welzijn

13 mrt

Nieuwe directeur-bestuurder bij Amaryllis

Sjoerd Tolsma, voormalig directeur van de Kwadrantgroep, is per 1 maart jl. de nieuwe directeur-bestuurder van Amaryllis. Hij volgt Henry de Boer op die als directeur bij Mas Outreach aan de slag gaat.

02 jan

Nieuwe brochure

Bekijk onze nieuwe brochure hier!

20 dec

Wijzigingen in sociale wijkteams per 1 januari 2018

De gemeenten Littenseradeel en Leeuwarderadeel worden per 1 januari aan Leeuwarden toegevoegd. Dit betekent dat de dorpen uit de gemeente Littenseradeel bij ons Dorpenteam in Grou komen. Tel.  0566-625151.

09 jun

Amaryllis op tv

Zaterdag 10 juni was Amaryllis te zien op SBS6 in het programma Samen Sterk. Filmpje

11 apr

Cliëntervaringsonderzoek

Eind vorig jaar hebben Zorgbelang en ZorgfocuZ een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De bewoners gaven ons een 7,9 ten opzichte van een 7,8 in 2015. Een mooie score. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. In het kwantitatieve gedeelte zijn cliënten bevraagd aan de hand van een vragenlijst.

14 mrt

Verhuizing Jeugd- en Gezinsteam

Het Jeugd- en Gezinsteam is opgegaan in wijkteam Zuidoost. Per vandaag kunt u met al uw vragen terecht bij dit wijkteam. Locatie: Raaigras 28. Telefoon: 058-3030406.