Vervangende zorg

Om de zorg te kunnen volhouden kan het goed zijn om de zorg af en toe uit handen te geven. Je kunt dan zelf even bijkomen en nieuwe energie opdoen. Ook voor degene voor wie jij zorgt is dat belangrijk.

Zorg bij je thuis

In de gemeente Leeuwarden zijn er special opgeleide vrijwilligers, die bij je thuis komen en de taken van jou overnemen. Je kunt ook een beroep op hen doen als je om praktische redenen de deur uit moet, bijvoorbeeld wanneer je naar de kapper moet of boodschappen wilt doen.

Vervangende zorg in een logeerappartement

Er zijn logeerappartementen in Abbingahiem en Swettehiem in Leeuwarden en in Skilhiem in Stiens.

Verblijven kan op regelmatige basis bijvoorbeeld:

  • één keer per maand
  • een weekend
  • één dag per week
  • incidenteel (bijvoorbeeld in geval van vakantie, een dagje uit of een geplande ziekenhuisopname).

Is er thuiszorg, dan gaat die gewoon mee. Speciaal opgeleide vrijwilligers nemen de mantelzorgtaken over.

Zijn er taken die niet kunnen worden uitgevoerd door een vrijwilliger dan wordt er gekeken of er een indicatie voor thuiszorg nodig is. Afspraken over de duur van het verblijf worden in overleg gemaakt. Je betaalt een eigen bijdrage van € 6 per dag.


Abbingahiem, Jansoniusstraat 4, 8934 BM Leeuwarden


Skilhiem, Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens


Swettehiem, Peter Sipmawei 290, 8915 EH Leeuwarden

Vervangende zorg
Afbeelding bij tekst

Advies, meer informatie of aanmelden mantelzorger
Voor alle vormen van mantelzorgondersteuning kun je, je rechtstreeks aanmelden bij Mantelzorg Amaryllis. Ook je huisarts, wijkverpleegkundige of sociaal werker kan je aanmelden.

Wij gaan graag met je in gesprek over je situatie en/of je advies te geven op diverse gebieden.  Aan de orde komen vragen zoals: wat kan de zorgvrager zelf doen, wat moet worden overgenomen door de vrijwilliger en wat doet eventueel de thuiszorg.Je kunt ons bellen op het nummer 058 210 0216 of mailen via mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl 

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en acties die speciaal voor mantelzorgers wordt georganiseerd, meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.