Mantelzorgcafés

Tijdens de mantelzorgcafé staat gezelligheid en ontmoeten van mantelzorgers voorop. Er is gelegenheid om samen een kop koffie te drinken. U treft hier andere mantelzorgers, met wie u ervaringen kunt uitwisselen.

Regelmatig is er een thema aan het mantelzorgcafé gekoppeld. Houdt voor informatie hierover onze facebookpagina in de gaten.

Tijdens het mantelzorgcafé kunt u ook terecht voor advies over mantelzorg.

In de diverse wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden is er een mantelzorgcafé.

Aanmelden als mantelzorger

Voor alle vormen van mantelzorgondersteuning kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij Amaryllis, Team Mantelzorg. Maar ook uw huisarts, wijkverpleegkundige of sociaal werker kunnen u aanmelden.

Amaryllis komt langs voor een gesprek. Aan de orde komen vragen als: wat kan de zorgvrager zelf doen, wat moet worden overgenomen door de vrijwilliger en wat doet eventueel de thuiszorg.

Mantelzorgcafés