Ontmoetingscentrum Jonge Ouders

Het OJO is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) jonge ouders, die voor hun 23e een kind hebben gekregen.

Het is een inloopplaats waar de (aanstaande) jonge  ouders terecht kunnen voor informatie en advies en voor antwoorden op hun   (persoonlijke) vragen. Ook is dit een plek om andere jonge ouders te ontmoeten en  ervaringen te kunnen delen.

Het centrum biedt ondersteuning op verschillende levensgebieden, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk  functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. OJO richt zich op preventie en wil de jonge ouders ondersteunen zodat het toekomstperspectief behouden blijft.

In OJO worden diverse activiteiten georganiseerd zoals lunchbijeenkomsten, zwangerschapscursus, jonge moedergroep, 23+ groep, 2e hands winkeltje, uitjes met kinderen en nog veel meer.

Zie meer informatie www.ontmoetingscentrumjongeouders.nl 

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders