Jaarverslag

2017


Bekijk de video

Start jaarverslag

Dit is het jaarverslag 2017 van de Coöperatieve Vereniging Amaryllis U.A. Een bijzonder jaarverslag, omdat dit het laatste jaarverslag is van Amaryllis als coöperatie. Vanaf 2018 gaat Amaryllis verder als stichting.

Lees het hele bericht

Samenvatting

Medewerkers van Amaryllis hebben in 2017 maar liefst 9.600 huishoudens in de gemeente Leeuwarden geholpen om een stap vooruit te zetten, óf om te voorkomen dat situaties uit de hand liepen. We hadden hierbij rechtstreeks of via-via contact met 16.000 bewoners. Dat is 15 procent van het totaal aantal bewoners van de gemeente. De mensen die wij helpen, zijn allemaal mensen die een opeenstapeling van problemen hebben op meerdere leefgebieden.

Lees het hele bericht

Missie

‘We willen samen doen wat nodig is, zodat kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden op een zinvolle manier kunnen leven, samen met hun omgeving’.

Lees het hele bericht

Hoe doen we het?

Amaryllis heeft geen cliëntenraad. In plaats hiervan houden we elk jaar een ‘klant-tevredenheidsonderzoek’. We doen dit omdat we willen dat bewoners die wij hebben geholpen, rechtstreeks aan ons laten weten wat zij van ons vinden en wat we beter kunnen doen. De afgelopen twee onderzoeken gaven goed aan hoe bewoners tegen Amaryllis aankijken.

Lees het hele bericht

Inzet wijkteams

Amaryllis is een basisvoorziening. Dit betekent dat in principe iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden bij ons terecht kan voor hulp. Bewoners weten de wijkteams inmiddels goed te vinden. In 2017 ontvingen de wijkteams gemiddeld 3.500 vragen van bewoners per kwartaal en zijn er 9.600 huishoudens geholpen.

Lees het hele bericht

Statushouders

In 2017 zijn we begonnen met het ondersteunen van statushouders. Binnen Amaryllis werken we normaal gesproken niet op basis van doelgroepen. Onze wijkteams zijn er voor alle bewoners die zelfstandig wonen in de wijk. Dit kunnen dus ook best statushouders zijn.

Lees het hele bericht

Inclusieve stad

Eind 2017 is het experiment Inclusieve Stad afgerond. Wat hebben we hiervan geleerd?

Lees het hele bericht

Aanvullende zorg

In 2017 hebben de wijkteams ervoor gezorgd dat er € 1,2 miljoen minder is uitgegeven aan de Wmo. Het gaat hierbij om de kosten voor begeleiding, persoonlijke verzorging, kort verblijf en dagbesteding. Dit zijn de onderdelen die de wijkteams kunnen inzetten en waar zij dus invloed op hebben qua kosten.

Lees het hele bericht

Aan het werk

We willen bewoners weer laten meedoen in de samenleving op een manier die bij hen past. Hiervoor gebruiken we participatiegesprekken en ‘Frij Stiper’. Met de gemeente hebben we afgesproken dat we in 2017, 300 bewoners helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Dit is 10 procent van alle bewoners die erg moeilijk aan werk kunnen komen. Meedoen betekent in dit geval dat iemand vrijwilligerswerk is gaan doen, dat iemand is voorgesteld bij team Werk van de gemeente om aan een betaalde baan te komen of dat iemand via de wijkteams een betaalde baan heeft gevonden.

Lees het hele bericht

Te weinig inkomen

Het allergrootste deel van de vragen die we krijgen gaat over inkomen. Schulden en te weinig inkomen is in bijna altijd een reden waarom mensen niet (meer) kunnen meedoen in de maatschappij. De wijkteams doen er samen met verschillende samenwerkingspartners veel aan om deze problemen te voorkomen en op te lossen. Drie manieren zijn: het voorkomen van schulden, de inzet van het Kindpakket en schuldenbewind.

Lees het hele bericht

Kindpakket

Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij een fiets hebben en goede kleding dragen. Voor hen betekent dit dat ze net zo zijn als andere kinderen. Het geeft ze zelfvertrouwen. Met een fiets zijn ze bovendien zelfstandiger. Bewoners kunnen via de sociale wijkteams een Kindpakket aanvragen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een fiets, schoenen, kleding en soms ook ID bewijzen kopen. We zien dat bewoners steeds vaker kinderbijslag en andere toeslagen voor andere dingen gebruiken dan voor de kinderen.

Lees het hele bericht

Organisatie

We hebben in de laatste maanden van 2017 vaak gesproken met de gemeenten Leeuwarderadeel, Litterensadiel en de gemeente Leeuwarden. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de verdeling van het werk en van verschillende taken. Ook hebben we een nieuw team gevormd in Stiens: Dorpenteam Noord.

Lees het hele bericht

Financieel beleid

Vrijwel alle kosten van Amaryllis worden betaald uit een jaarlijkse subsidie van de gemeente Leeuwarden.. In totaal hadden we € 10,9 miljoen te besteden.

Lees het hele bericht

Toekomst

Voor 2018 krijgen we een subsidie van € 10.703.000 van de gemeente. Hier zit € 948.000 bij in voor de uitbreiding van Amaryllis in de gebieden die hiervoor de gemeenten Leeuwarderadeel en (een deel van) Littenseradiel waren.

Lees het hele bericht

Altijd op de hoogte

Wilt u niet wachten op het volgende jaarverslag van de Coöperatie Amaryllis? Op Facebook plaatsen wij regelmatig berichten over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Niet alleen leuk, maar vooral ook nuttig!

Lees het hele bericht
Start
Samenvatting
Missie
Hoe doen we het?
Inzet wijkteams
Statushouders
Inclusieve stad
Aanvullende zorg
Aan het werk
Te weinig inkomen
Kindpakket
Organisatie
Financieel beleid
Toekomst
Altijd op de hoogteExpertise


tabel
tabel

tabel

Hanneke, sociaal werker in wijkteam Oud Oost, vertelt over een 60-jarige bewoner

De eerste keer dat ik bij hem aan de deur stond, liet hij me niet binnen. De daaropvolgende keren trouwens ook niet. Pas na weken aanhouden, won ik een beetje vertrouwen.

Lees het hele bericht

Liselotte Visser, sociaal werker in wijkteam Noord:

Ons werk is niet om mensen alles zomaar uit handen te nemen. Wij wijzen ze de weg en we moedigen ze aan, om ze weer sterk te maken. Dat blijkt wel uit het voorbeeld van een dertigjarige alleenstaande moeder met wie ik in contact kwam.

Lees het hele bericht

Hetty Dijkman, sociaal werker in wijkteam Noord:

Vier jaar geleden kwam ik in contact met een alleenstaande, veertigjarige vrouw uit het Oost-Europa met maar liefst zeven kinderen. De oudste drie kreeg ze in het land van herkomst met haar eerste man. De daaropvolgende vier met haar tweede man in Nederland die haar fysiek en mentaal mishandelde

Lees het hele bericht

Marianne Hoeksema, sociaal werker in wijkteam Noordoost:

Wat als een tragisch geval begon, kan ik nu wel mijn grootste succes noemen. Drie jaar geleden kwam ik met een twintigjarige jongen in contact die een geïsoleerd bestaan leefde. Moederziel alleen op een zolderkamertje met amper licht. Hij heeft het er nu nóg over hoe ongelukkig hij toen was

Lees het hele bericht

Een bewoonster uit Bilgaard kreeg hulp van wijkteam Noord

Eigenlijk liep ik in 2014 alleen het wijkkantoor binnen omdat ik met iemand wilde praten. Maar eerlijk gezegd was ik toen al helemaal op, en had ik veel meer hulp nodig. In 2004 is mijn zoon geboren en een jaar later bleek dat hij een zeldzame hartafwijking had, een verstandelijke beperking en epilepsie

Lees het hele bericht
Resultaat 2017  
Omzet in 2017 €10.945.000,00
Kosten in 2017 €10.777.000,00
Resultaat voor belasting €168.000,00
Vennootschapsbelasting €31.000,00
Resultaat na belasting €137.000,00
Resultaatbestemming 2017  
Statutaire reserve €87.000,00
Bestemmingsreserve Werkplaats €50.000,00
  €137.000,00
Sociaal wijkteam noord
Sociaal wijkteam noordoost
Sociaal wijkteam centrum oost
Sociaal wijkteam oud oost
Sociaal wijkteam west
Sociaal wijkteam zuidwest
Sociaal dorpenteam
Dorpenteam noord