Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Coöperatie Amaryllis organiseert meerdaags congres sociale wijkteams

Vooraankondiging Congres

”Wie het weet mag het zeggen!”

De lerende praktijk van de sociale wijkteams

De Coöperatie Amaryllis, werkgever van 9 sociale (wijk)teams in de gemeente Leeuwarden organiseert van 23 t/m 28 mei 2016 het congres “Wie het weet, mag het zeggen!”, de lerende praktijk van de sociale wijkteams.

Het congres richt zich op bewoners, sociaal werkers, beleidsadviseurs, wethouders en professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Tijdens het congres staat de ontwikkeling van de sociale wijkteams en het werken in en werken met het sociaal wijkteam centraal. Daarnaast wordt teruggekeken op 1 jaar decentralisaties: wat gaat goed, waarmee moeten we stoppen en waar moeten we vooral mee beginnen?

Leeuwarden loopt voorop in de veranderingen binnen het lokaal, sociaal domein. ‘We hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan kennis over hoe we het hier in Leeuwarden doen en hoe we het sociaal domein hier in Leeuwarden vormgeven. Dat blijkt wel uit de vele aanvragen die we in 2015 hebben gekregen om in Leeuwarden te komen kijken. Deze kennis willen we graag delen”, aldus Henry de Boer, directeur van de Coöperatie Amaryllis.

Deelnemers aan het congres kunnen een uitgebreid programma verwachten, waarin inspiratie, leren, maar vooral ook het doen centraal staan. Tijdens de inspiratiesessies, workshops en interactieve sessies wordt onder meer stilgestaan bij thema’s als; normaliseren van zorg, lerende organisatie, werken vanuit waarden, actieve benadering in de wijk (erop af), oplossingsgericht werken en de dilemma’s van een sociaal werker. Ook kunnen deelnemers kennis maken met de diverse collectieve activiteiten die in de wijk en dorpen zijn of worden opgestart. Dit programma wordt in samenwerking met bewoners ontwikkeld.

Houd mij op de hoogte over dit congres

 

Coöperatie Amaryllis organiseert meerdaags congres sociale wijkteams