Nieuws

terug naar nieuwsoverzicht

Cliëntervaringsonderzoek

Voor Amaryllis is het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van de wijkteams ervaren en in hoeverre de werkwijze van Amaryllis aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënten. Aan de hand van deze informatie wil Amaryllis bepalen waar mogelijk verbeterpunten liggen om de missie te verwezenlijken.

Het onderzoek heeft plaats gevonden in de periode van september 2017 tot en met mei 2018. De bewoners beoordeelden de dienstverlening van Amaryllis met een cijfer 7,7. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige rapport Clientervaringsonderzoek Amaryllis

Cliëntervaringsonderzoek